voorwaarden proefles De Theaterkamer

Als er bij een cursus een proefles wordt geboden:
Soms is er een ‘proefles’ afgesproken. Dit betekent dat je je nog na deze les zonder kosten kunt uitschrijven voor de rest van de cursus.
De proefles is meestal niet gratis. Verder gelden er dezelfde voorwaarden voor de proefles als voor de cursussen:
als je je voor een proefles opgeeft en je cancelt niet binnen de gegeven tijd dan heb je een betalingsverplichting (prijs proefles en bij niet afmelden prijs van cursus), ook als je niets laat horen en niet komt opdagen heb je een betalingsverplichting.

Als je besluit na een proefles om niet door te gaan met de cursus, dan dien je dit de dag na de les door te geven aan Gertjan ten Thije via info@detheaterkamer.nl, of via 0622795519 per sms
Deze termijn kan eventueel in overleg worden verlengd.
Cancel je niet binnen de afgesproken termijn, dan word je inschrijving als definitief beschouwd