Elementair Spel 1.0 (Fysiek)

Wat ga je doen?

Deze cursus is bedoeld voor hen die meer verdieping willen vinden in acteren en spelen van personages en scenes met, maar ook zonder (uit)gesproken tekst.

In deze cursus gaan we aan de slag met tekst in de vorm van dialoog, monoloog en improvisatie, maar dus ook stil spel komt in deze cursus ruim aan bod.

Je leert tekst geloofwaardig te spelen, en dat over te brengen aan het publiek.

We werken aan subtekst; de denktekst onder de gesproken tekst van het personage.

 Je leert door middel van techniek en fysiek spel de intentie en emotie van jouw personage vorm te geven op de speelvloer waar door je spel meerdere lagen en diepgang krijgt.

Voor wie?
Kortom een cursus voor de beginnende speler met al wel enige ervaring die graag zijn of haar spel horizonten wil verbreden.

Deze cursus is een vervolg en verdieping van Elementair Spel 0.0, maar ook spelers die ervaring opdeden bij een andere toneelcursus en van buiten De Theaterkamer zijn welkom.

Elementair Spel 1.0 (fysiek)

Dag

woensdagavond

Data

11 september - 23 oktober 2024

Geen les nvt
Lestijd 19.30 - 22.00 uur
Aantal lessen 7 lessen van 2,5 uur
Docent Wilfred vd Peppel
Investering €227 incl BTW 7 lessen van 2,5 uur
Locatie Het Amsterdams Theaterhuis